Icopal Carport Drevo 4.0 - Technické parametre

Icopal Carport Drevo 4.0 je vyhotovený z lepeného dreva v olivovom alebo gaštanovom farebnom odtieni. K podložiu je upevnený pomocou kotiev. Carporty môžu byť navzájom spájané pomocou jedného spoločného stĺpa. Na tento účel slúži rozširovacia súprava Icopal Carport Drevo Plus.

Základné technické parametre:

  • dĺžka: 5420 mm
  • šírka: 3300 mm
  • výška v najnižšom bode: 2070 mm
  • výška v najvyššom bode: 2595 mm
  • rozstup medzi stĺpikmi: 2 800 mm x 3 200 mm
  • hmotnosť: 350 kg