Icopal Carport Drevo Plus

Carporty môžu byť navzájom spájané pomocou jedného spoločného stĺpa. Na tento účel slúži rozširovacia súprava Icopal Carport Drevo Plus.
Ak chcete vytvoriť parkovacie miesto pre 2 autá, použite Icopal Carport Drevo 4.0 a Icopal Carport Drevo Plus. Ak chcete vytvoriť parkovacie miesto pre 3 autá, použite Icopal Carport Drevo 4.0 a 2 súpravy Icopal Carport Drevo Plus atď.
Konštrukcia je vyhotovená z lepeného dreva v gaštanovom farebnom odtieni. Carport je k podložiu je upevnený pomocou kotiev. Medzi modulmi je umiestnená rímsa odvádzajúca vodu.

Výhody lepeného dreva oproti masívu:

  • umožňuje dosiahnuť väčšie profily a dĺžky;
  • vyznačuje sa väčšou stabilitou a pevnosťou;
  • lepenie dreva predchádza prasknutiam;
  • ľahšia montáž;
  • nenapúča a nedeformuje sa;
  • vyznačuje sa väčšou ohňovzdornosťou;
  • je odolnejšie proti pôsobeniu vlhkosti a agresívneho prostredia