Icopal Carport Oceľ Plus

Icopal Carport Oceľ Plus

Carporty môžu byť navzájom spájané pomocou jedného spoločného stĺpa. Na tento účel slúži rozširovacia súprava Icopal Carport Oceľ Plus.
Ak chcete vytvoriť parkovacie miesto pre 2 autá, použite Icopal Carport Oceľ 4.0 a Icopal Carport Oceľ Plus. Ak chcete vytvoriť parkovacie miesto pre 3 autá, použite Icopal Carport Oceľ 4.0 a 2 súpravy Icopal Carport Drevo Oceľ atď.
Carport je vyhotovený z práškovo maľovaných oceľových profilov na sivú farbu ral 7035.K podložiu je upevnený pomocou kotiev. Medzi modulmi je umiestnená rímsa odvádzajúca vodu.