Modulový Fastlock® - Úžitkové výhody

Stálosť

Fastlock Uni je jednovrstvová strecha vyhotovená z najkvalitnejšieho polykarbonátu (PC). Krytina z panelov je pružná a môže byť ľubovoľne formovaná bez negatívneho dopadu na jej stálosť. Prístrešok je vďaka tomu nielen zaujímavý, ale aj odolný.
Fastlock dobre znáša špinu, prudké dažde alebo sneh, ako aj vysoké a veľmi nízke teploty vzduchu. Vďaka vynikajúcemu systému zacvaknutia vĺn nemusíte vŕtať otvory.
Životnosť panelov Fastlock potvrdili skúšky na starnutie vykonané Technickým skúšobným ústavom stavebným vo Varšave. Skúšky jednotlivých technických parametrov poukázali na výrazné presiahnutia požiadaviek stanovených Európskou normou EN 1013-4 Profilované plastové dosky prepúšťajúce svetlo pre jednoplášťové strechy. Časť 4: Špecifické požiadavky a skúšobné metódy polykarbonátových (PC) dosiek

Prameň: Výskumná štúdia TSÚS

Modulárny Fastlock®

100% utesnenie

100% utesnenie

Estetický vzhľad

Panely Fastlock tvoria estetické, trvalé a formou zaujímavé priestorové zastrešenia, prednosti ktorých vnímajú rovnako projektanti, architekti ako aj užívatelia systému.

Jednoduché udržiavanie čistoty
Strecha z panelov sa ľahko udržiava čistá. Keďže materiálom, z ktorého sú vyrábané je milimeter hrubý liaty polykarbonát, nedochádza k javu vnútorného znečistenia riasami, pri ktorom sa môžeme stretnúť pri zastrešeniach vyhotovených z číreho dutinkového polykarbonátu. Panely Fastlock montované v tvare oblúku sa obzvlášť jednoducho udržiavajú čisté, keďže dážď z nich jednoducho umýva prach a iné nečistoty.

Iná číra strieška

Sloboda tvárnenia priestorovej formy strechy

Pokrytie z panelov Fastlock môže byť vyhotovené rovnako na drevenej, ako aj kovovej strešnej konštrukcii. Je to jediný nám známy materiál na ľahké strešné krytiny prepúšťajúce svetlo, ktorý umožňuje vyhotovenie súvislého zastrešenia ľubovoľnej dĺžky bez potreby vykonávania dilatačných prestávok. Tvar profilu panelov a spôsob upevnenia krytinu chráni proti nepriaznivému vplyvu tepelnej deformácie. Architekti s určitosťou ocenia možnosť rôznorodých priestorových foriem zastrešení. Fastlock umožňuje prispôsobenie tvaru striešky, ktorá môže byť vyhotovená ako klasická rovná strecha (min. sklon len 1 %), šikmá plocha alebo valcový povrch.